Wie heeft er baat bij de behandeling

met Melmak Ultrasound?

Verkorting van de genezingstijd van botfracturen

Het Melmak Ultrasound apparaat activeert metabolische processen op de plaats van de fractuur. Dit resulteert in een versnelling van botregeneratie en van de genezingstijd. Voor veel patiënten is de genezingstijd een periode met beperkingen, voor sommigen gaat dit gepaard met beperkingen tijdens het lopen of bewegen en soms met pijn. Dit geldt temeer voor mensen die lichamelijke arbeid verrichten, voor degenen die als zelfstandige werkzaam zijn, en voor ons allen die dagelijkse bezigheden hebben zowel op het werk als thuis. De Melmak Therapie kan heilzaam zijn voor al degenen die na een botbreuk of operatie zo snel mogelijk weer fit willen zijn.

Als eerste, Mensen die sneller weer fit willen zijn

Doel: Het verkorten van de genezingstijd van de botfractuur.Onderzoek heeft aangetoond dat in veel gevallen waarin patiënten het Melmak Ultrasound apparaat gebruiken, de genezingstijd met ongeveer éénderde wordt verkort. Mensen die een eenvoudige botbreuk hebben kunnen na slechts vijf à zes weken het bot volledig belasten, in plaats van na acht tot negen weken. Patiënten met een gecompliceerde fractuur kunnen het bot na twee, in plaats van drie maanden, weer geheel belasten. Gemiddeld zullen patiënten een maand eerder weer helemaal fit zijn.

Ten tweede, Mensen met fracturen die geen tekenen van genezing vertonen

Doel: De genezing van het bot activeren en ondersteunen. Ongeveer 8% van de fracturen geneest niet uit zichzelf. Zij behoren tot de vele honderden probleemgevallen die zich ieder jaar in Nederland voordoen. Deze groep bestaat uit patiënten bij wie de botbreuk niet wil genezen of bij wie deze veel langzamer geneest dan normaal, (deze worden aangeduid met de termen “non-unions” en “delayed unions”, oftewel vertraagde breukheling). In die situatie hebben patiënten vaak extra hulp nodig om de genezing tot stand te brengen. Het Melmak Ultrasound apparaat heeft aangetoond dat het de genezing van patiënten met non-unions en delayed unions kan bespoedigen. Research met gebruik van laag intensieve pulserende ultrasound heeft aangetoond dat in dergelijke gevallen 90% van de patiënten geneest zonder dat een nieuwe chirurgische ingreep nodig is.

Ten derde, Mensen die het genezingsproces willen ondersteunen

Doel: Het ondersteunen van het genezingsproces van een botfractuur. Patiënten met fracturen die lijden aan osteoporose, diabetes, die specifieke medicatie gebruiken, die roken, of die specifieke botbreuken hebben, moeten zich ervan bewust zijn dat hun fractuur wellicht zeer langzaam of helemaal niet geneest. Er zijn plekken in het lichaam waarvan bekend is dat herstel daar moeilijk is. Dit geldt bijvoorbeeld voor het vijfde metatarsus (middenvoetsbeentje), de tibia (scheenbeen), en het os scaphoideum (het handwortelbeentje bij het polsgewricht), daarbenboven kunnen spiraalvormige fracturen of verbrijzelingen moeilijkheden opleveren voor het genezingsproces. Voor deze groepen patiënten wordt het aanbevolen hun fractuur, teneinde trage genezing te voorkomen, zich vanaf het begin te laten behandelen met Melmak Ultrasound.