Indicatie en gebruik

Voor wie zullen artsen de Melmak Ultrasound therapie, om de behandelingsduur van botfracturen te verkorten, voorschrijven?

  • Voor patiënten die verder gezond zijn en die een simpele of gecompliceerde fractuur hebben opgelopen – om het genezingsproces van hun fracturen te versnellen. Voor patiënten die een osteotomie (een operatief uitgevoerde scheiding van een bots, bijv. een Hallux Valgus of hamerteen) – om hun genezing en de daarmee gepaard gaande tijdperiode te versnellen, en om eventuele problemen te voorkomen.
  • Voor patiënten met een verhoogd risico of met “delayed” (vertraagde genezing van de breuk) of “non-union” (geen genezing van de breuk), bijv. patiënten “met osteoporose, diabetes, obesitas, nierziekten, gebruikers van bepaalde medicijnen (bijv. steroïden) en rokers, om het genezingsproces te ondersteunen.
  • Voor patiënten met fracturen die een verhoogd risico vormen bijv. spiraalvormige fracturen en verbrijzelingen, om het genezingsproces te bevorderen en te versnellen.
  • Voor patiënten met vertraagde (“delayed”) unions bijv. met een fractuur die na drie tot zes maanden na het ontstaan nog geen tekenen van genezing vertoont, om het genezingsproces op biomechanische wijze te initiëren en te ondersteunen, en om zo een chirurgische ingreep (spongiosaplastie), die anders nodig zou zijn geweest, te vermijden.
  • Voor patiënten die een non-union hebben, dat is een fractuur die na acht maanden of langer na het ontstaan ervan geen tekenen van genezing vertoont, om het genezingsproces op een natuurlijke manier te initiëren en om zo een eventuele operatieve ingreep (spongiosaplastie) die anders geïndiceerd zou zijn, te vermijden.
  • Voor patiënten die een verlengingsoperatie hebben ondergaan, met of zonder bottransplantaat, om hun distractie fase te verkorten en om de productie en regeneratie van botweefsel tijdens de consolidatiefase te versnellen.

Contra-indicaties

  • Hart pace maker
  • Tumoren/pathologische fracturen
  • Onvolgroeid skelet (kinderen, adolescenten)
  • Zwangerschap en borstvoeding

Chirurgische implantaten, bijv. platen en schroeven, vormen geen contra-indicatie.